Gereformeerde Kerk Magol

Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan... Ps. 24: 1